« No va tardar en descubrir que el treballo de campo lingüistico absorbe per complleto, més enllá de la mera actividat intelectual. Exige de l’investigador res menos que insertar-se a la cultura extrangera, […] L’investigador que pasa llargos periodos inmerso a una cultura nueva vive sometiu a una fuerte tension fisica, mental i emocional, pero sobre tot a una fuerte tension sobre la suya própia identidat, proporcional a la diferéncia qu’existe entre la cultura a la qu’arriba i la suya própia.”

Daniel L. Everett “No dormas, ny’hai cullebras” pag. 39

¿Qué ye una biografia lingüistica?

Quan sento, u penso, en biografia lingüistica sempre se me vene a la cabeça la idea del tipico antropologo, u bel sortudo lingüista, que viaja en avioneta per dencima de bella selvota perdida, con pompudos abres con forma de bróquil, u bel deserto a l’encontro d’ixa tribu oblidada. Vivir enfllascau anyos i anyos con taparrabos fechos falandraixos i comer cucos, moniatos i pudrigons. Manimenos no tenim ixa suerte i mo’n tenim qu’aconformar con visitar a abuelichons per ixes llugarichons que la illésia va oblidar i deixar aladiaus, per cada vez més perdius, que mos hi daran pastetas i bel café u vino ráncio de casa. Ixo, el que querga ir a sentir habllar ista llengua milenária, sabent que te cal respetar un calendário i unas horas de vida. Bueno, no ye tan fácil. Recordo con tension, dias de migranyas i d’emocions en jornadas estivals, viages per carreterotas con bella docena de vinos al cuerpo, i alegria, més que més alegria, en trobar cosas inesperadas que te fan veyer i comprender cosas que hevas lleyiu a bel autor quasi desconoixiu, pero acercar-se a l’aragonés, no ye tan compllicau, en tempo i distancia, només cal tenir pacéncia i saber tocar las cordas del coraçon, per ixo se me fa raro de trobar, encara, personas que dicen querer aprender aragonés i que no han teniu contacto con dengun habllante materno. Isto no ye Papua Nueva Guinea, si el fuese, igual la llengua que foi servir pa escribir no estaria a la situacion a la que se hi trova, tamben ye verdat, pero si sempre s’ha feit un poder pa mandar als crios ta Irlanda, u ta Malta! Quan queren aprender, u les queren fer aprender angllés. Con 18 anyos i quan no sabeva que fer de la mia vida, si ye que ara el sé! Mi madre me va dir d’apuntar-me a un curso d’aleman. Yo, en cuenta de fer-le caso, sin saber l’esfuerzo que ixo le costava, va marchar ta Zaragoça. Ixa vez va lluchar contra el pragmatismo de mi madre i ella no se va enturrufar brenca, i ara, a dos dias del suyo nueno cabo d’anyo en cuenta d’habllar de llenguas, m’he acordau d’ixa llengua que encara tiengo a la pocheta i que ella, como en tantismas cosas, ya me s’abanzava, esperant que le toque la vez i, ye que, per mucho que querise, si soi como soi, ye gracias a ella. Bllanco como la plluma d’una garza, el chico de Júlia la Roya.

D’habllar de biografias lingüísticas, de selvas i de llenguas de seixenta i quatre pronombres personals, con duals, ye en havrá tempo, de parlar de Mama, sempre ye buen momento.

Ben seguro que se feria contenta de saber que ara puedo entender el que canta ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΤΡΟΠΑΝΟΣ